Hiển thị tất cả 3 kết quả

MÁY HÀN TỰ ĐỘNG

Máy hàn tự động sử dụng nguồn hàn công suất lớn kết hợp với hệ thống truyền động tự động. Phương pháp hàn có thể là hàn dây đôi (tandem) hoặc dây đường kính lớn. Để hàn dày hơn nữa thì sử dụng công nghệ hàn dưới lớp thuốc. Quá trình hàn này sử dụng dây hàn dưới tác dụng của hồ quang sẽ nóng chảy và giúp liên kết vật liệu dày một cách vững chắc. VIETWELD cung cấp các giải pháp tổng thể về phương pháp cũng như nguồn hàn tự động. Hãy liên hệ với chúng tôi để để được tư vấn về quy trình hàn cũng như thiết bị hàn nhằm nâng cao năng suất và đáp ứng kỹ thuật mối hàn của bạn.