MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA VIETWELD CHÚNG TÔI TRONG TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ MTA VIỆT NAM LẦN THỨ 17