MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA VIETWELD CHÚNG TÔI TRONG TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ MTA VIỆT NAM LẦN THỨ 17

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA VIETWELD CHÚNG TÔI TRONG TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ MTA VIỆT NAM LẦN THỨ 17

Buổi triển lãm của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIETWELD đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều kỷ niệm giới thiệu và giao lưu với khách hàng vê