THIẾT BỊ NÂNG HẠ HÚT CHÂN KHÔNG FUKOKU DVD DV-204HV

Model DVD 204HV là thiết bị nâng hạ hút chân không có thể lật sản phẩm nghiêng 90 độ, điều này giúp cho di chuyển được vật thể trong không gian hẹp, nó phù hợp để vận chuyển kính hoặc hỗ trợ lắp ráp trong nhà máy oto