Lưỡi cưa đĩa ma sát (thép cán nguội)

Lưỡi cưa đĩa ma sát (thép cán nguội)