Danh mục:

Lưỡi cưa vòng 41×1.3×5450 Duoflex M42

Lưỡi cưa vòng            41×1.3×5450 1.4/2DCS Duoflex M42

Lưỡi cưa vòng            41×1.3×5450 2/3 DCS Duoflex M42

Lưỡi cưa vòng            41×1.3×5450 3/4DCS Duoflex M42