Máy Hàn Đa Năng DC 600

Máy Hàn Đa Năng DC 600

Model: IDEALARC DC-600
Đặc điểm
Nguồn hàn công nghiệp một chiều đa năng
Phương pháp hàn
Hàn que, TIG, MIG, dây hàn lõi thuốc,hàn hồ quang chìm, thổi than.