Máy Hàn Hồ Quang LINC 405-S

Máy Hàn Hồ Quang LINC 405-S

Với các đặc tính hàn hồ quang tuyệt vời, Phương pháp hàn . Hàn que, thổi than.

Khả năng hàn, Que rutin, bazo và cellulose.