THIẾT BỊ NÂNG HẠ HÚT CHÂN KHÔNG FUKOKU PNEUMATIC QUICK EV-101

Model QUICK EV-101 là thiết bị nâng hạ hút chân sử dụng khí nén là nguồn tạo áp suất hút chân không. Chúng được treo trên thanh xà dài trong container để nhấc những thanh dầm ra khỏi xe  và sau đó đưa ra ngoài.