Máy Hàn Precision TIG 375

Máy Hàn Precision TIG 375

Máy Hàn PRECISION TIG 375
Model: PRECISION TIG
Đặc điểm
Thể hiện sức mạnh vượt trội Bằng việc sử dụng công nghệ Micro- StartTMII, AC Auto Balance® mới và tiên
tiến trong máy, nguồn hàn Precision TIG®275/375 có thể khởi động và hàn với dòng thấp và cải tiến với chế độ hàn nhôm AC.
Phương pháp hàn
Hàn TIG, hàn que
Mã: TIG 375 Danh mục: ,