THIẾT BỊ NÂNG HẠ HÚT CHÂN KHÔNG FUKOKU PNEUMATIC QS100

Model QS100 là thiết bị nâng hạ hút chân sử dụng khí nén là nguồn tạo áp suất hút chân không. Đây là model nhỏ gọn. Đặc biệt với trọng lượng của thiết bị nâng hạ 6kg. Công nhân dễ dàng thao tác chỉ với một tay. Hơn nữa với kết cấu thiết bị sử dụng khí nén nên rất gọn gàng, và có thể dùng dược cho cả những phôi mỏng,