THIẾT BỊ NÂNG HẠ HÚT CHÂN KHÔNG FUKOKU DÙNG KHÍ NÉN QS650

Model QS650 là thiết bị nâng hạ hút chân sử dụng khí nén là nguồn tạo áp suất hút chân không. Với khả năng nâng đến 650 kg thì model này có thể nâng tấm lớn nhiều lần với chỉ một lần sạc.