THIẾT BỊ NÂNG HẠ HÚT CHÂN KHÔNG FUKOKU DVD 0745D

Model DVD 0745-D là thiết bị nâng hạ hút chân không có nguồn hút chân không và cơ cấu phễu hút tách rời. Kết cấu này có thể giúp thiết bị nâng hạ trong môi trường nhiệt độ cao, như gạch chịu lửa trong lò nung